НОВОСТ В СЪОРЪЖЕНИЕТО ЗА СЪБИРАНЕ

Като главна новост или напредък при машината следва да се посочи съоръжението за събиране. Поради новите сортове плодове и техния по-голям размер нашият отдел за “Научни изследвания + Развитие” е разработил съоръжение за събиране, което позволява да се събират повече кг  от преди и да се намали фирата на плодове. Това е постигнато благодарение на новото…